Veri gizliliği beyanı

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, Veri gizliliği temel düzenlemesi (DSGVO) gerekliliklerine uygun olarak ve Weserland GmbH için geçerli olan Almanya veri gizliliği uyarlama ve dönüştürme yasası [DSAnpUG-EU] / Almanya veri gizliliği yasası [BDSG] uyarınca gerçekleşir. Bu veri gizliliği beyanı ile Weserland GmbH olarak sizleri tarafımızdan işlenen kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca bu veri gizliliği beyanı ile sahip olduğunuz haklar da açıklanmaktadır.

Genel olarak internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, kişisel verilerinizi girmeniz gerekli değildir. Ancak size bazı hizmetleri sunabilmemiz için örneğin bilgi materyallerini veya sipariş edilen malları size gönderebilmek veya sizin taleplerinizi yanıtlamak ya da online hizmetlerimize kaydolmanız için kişisel verilerinize ihtiyaç duyabiliriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekiyorsa ve böylesi bir işlem için yasal zemin yoksa, genel olarak ilgili kişinin onayını istiyoruz.

Weserland GmbH, bu internet sayfası tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliğini mümkün olan en kapsamlı biçimde sağlamak için sayısız teknik ve organizasyonel önlemler almıştır.

Sorumlunun adı ve adresi

DSGVO ve DSAnpUG-EU / BDSG gerekliliklerine ve veri gizliliği yasal özelliklerindeki diğer kurallara göre sorumlu:

Weserland GmbH

Hansastraße 9-17, 30419 Hannover

Telefon: +49 (0)5 11 / 9 79 97-0 Faks: +49 (0)5 11 / 9 79 97 70

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Şirket yönetimi: Roy Schnau, Stefan Bourgeois

Veri gizliliği görevlisinin adı ve adresi

İşleme konusundaki veri gizliliği görevi sorumlusu:

Bay Stephan Toleikis, Thosa-Datenschutz UG (sınırlı sorumlu)

Hans-Böckler-Allee 26, 30173 Hannover e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veri gizliliği konusundaki tüm sorularınızı ve düşüncelerinizi doğrudan veri gizliliği görevlimize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerin hukuki temellere dayanarak işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişilerden onay alındığı durumda AB temel veri koruma tüzüğü (GDPR) 6. madde 1. paragraf lit. a hukuki temel olarak kabul edilir.

Taraflarından birinin ilgili kişi olduğu sözleşmelerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel verilerin işlenmesinde GDPR 6. madde 1. paragraf lit. b hukuki temel olarak kabul edilir. Bu aynı zamanda ön mukaveleli önlemlerin yürütülmesi için gerekli olan veri işlemleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olan hukuki mükellefiyetlerin gerektiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda 6. madde 1. paragraf lit. c GDPR hukuki temel olarak kabul edilir.

İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerinin işlenmesini gerektirdiğinde GDPR 6. madde 1. paragraf lit. d hukuki temel olarak kabul edilir.

Veri işleme, şirketimizin veya üçüncü bir şahısın haklı çıkarı doğrultusunda ihtar amaçlı gerekli olduğunda ve ilk bahsedilen çıkar diğer çıkarlardan, temel haklardan ve temel özgürlüklerden daha ağır basmazsa GDPR 6. madde 1. paragraf lit. f veri işleme hukuki temeli olarak kabul edilir.

Çerezler

Çerezler nedir ve nasıl yerleştiriyoruz?

Çerezler, bizim sistemlerimizin örneğin sizin cihazınızı yeniden bağlantı durumunda tanıyabilmesi gibi amaçlarla bilgisayarınızın sabit diskine veya diğer uç cihazlara aktarılabilen, spesifik tanıtıcı işaretlerdir.

Çerezler tarafımızdan başka amaçlarla da kullanılır. Örneğin:

  • İnternet sayfamızda oturum açtığınızda sizi otomatik olarak tanıyabiliriz. Böylece size özel ürün önerileri yapabilir veya gerektiğinde başka fonksiyonlar ve hizmetler sunabiliriz.
  • Weserland GmbH internet sayfasında sizin ihtiyaçlarınıza özel içerikler oluşturabilir, size özel reklamlar gösterebiliriz.
  • İçeriklerin, ürünlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesi için araştırmalar ve tanılama çalışmaları yürütebiliriz.
  • Dolandırıcılık denemelerini engelleyebiliriz.
  • Güvenliği iyileştirebiliriz.

Çerezlerin avantajı, sunduğumuz hizmetleri (servisler/özellikler) kullanabilmenizi sağlamalarıdır. Çerezlerin yerleştirilmesine izin vermediğinizde veya çerezleri başka bir biçimde reddettiğinizde, örneğin oturum açma gerektiren bazı ürünleri veya hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

Çerezleri reddetmek: Tarayıcı ayarları

Çoğu tarayıcının yardım fonksiyonları size tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi, tarayıcınıza yeni bir çerez geldiğinde nasıl karar vereceğinizi ve mevcut olan tüm çerezleri nasıl devre dışı bırakabileceğinizi anlatır. Tarayıcı eklentileri ile kullanılan Flash çerezler gibi benzer fonksiyonlu ürünleri de tarayıcı eklenti ayarları içinden değiştirebilir ya da tarayıcı eklentisi üreticisinin internet sayfası üzerinden eklentileri kapatabilir veya silebilirsiniz.

Genel veriler ve bilgiler

İnternet sayfamıza eriştiğinizde kişisel verilerin yanı sıra belirli bir kişiyle bağlantılı olmayan bilgiler de otomatik olarak toplanır, örneğin kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret sayısı vb. Bu veriler sadece internetteki varlığımızı optimize etmek ve internet hizmetlerimizi daha çekici biçimde tasarlayabilmek için istatistiksel amaçlarla kullanılır. Bu verilerin toplanması ve saklanması sadece anonim ya da psödo-anonim biçimde gerçekleşir ve kişiliğiniz hakkında herhangi bilgiye erişimi engeller.

Kişisel verilerin silinmesi ve bloke edilmesi

Weserland GmbH kişisel verileri sadece saklama amacına ulaşmak için geçerli olduğu süre boyunca veya Weserland GmbH’nin tabi olduğu Avrupa yönetmelikleri ve yönergeleri tarafından ya da başka bir yasa koyucu tarafından öngörüldüğü sürece işler ve saklar.

Saklama amacı ortadan kalktığında veya Avrupa yönetmelikleri ve yönergeleri tarafından ya da başka bir yasa koyucu tarafından belirlenen süre sona erdiğinde kişisel veriler rutin olarak ve yasal gerekliliklere uygun biçimde bloke edilir veya silinir.

İlgili kişinin hakları

Bir sebep göstermeksizin ve ücretsiz olarak bizde saklı verileriniz hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Tarafımızdan toplanan verileri istediğiniz zaman bloke edebilir, düzeltebilir veya silinmesini sağlayabilir ya da internet sayfamızın optimizasyonu amacıyla topladığımız anonimleştirilmiş veya psödo-anonim veri toplama işlemine itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca neden göstermeksizin veri toplamamız ve verileri kullanmamız için bize vermiş olduğunuz onayı iptal edebilirsiniz, bu durumda iptalden önce yapılmış veri işlemeleri yine de yasal olacaktır.

DSGVO Madde 77 uyarınca kişisel verilerinizin yasal olmayan biçimde işlendiğini düşünüyorsanız yetkili mercilere (örneğin Niedersachsen veri gizliliği eyalet görevlisi) şikayette bulunabilirsiniz.

İş başvurularında ve iş başvuru sürecinde veri gizliliği

Weserland GmbH iş başvuru sürecinde işlemek amacıyla başvuruda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplar ve işler. Bu işleme elektronik biçimde olabilir. Özellikle iş başvurusunda bulunan kişi başvuru evraklarını elektronik yollardan, örneğin e-posta ile işleme sorumlusuna gönderirse, verilerin işlenmesi de elektronik ortamda gerçekleşir. Weserland GmbH başvuruda bulunan kişi ile bir iş sözleşmesi yaparsa, aktarılan veriler istihdam ilişkisi işlemlerini yürütmek amacıyla, yasal düzenlemeler dikkate alınarak saklanır. Weserland GmbH eğer başvuruda bulunan kişi ile iş sözleşmesi yapmazsa, ret kararının bildirilmesinden altı ay sonra, eğer işlemeden sorumlu kişinin başka meşru menfaatleri yoksa başvuru evrakları otomatik olarak silinir. Bu bağlamdaki meşru menfaatler örneğin Almanya genel eşitlik yasası (AGG) kapsamındaki bir ispat yükümlülüğü olabilir.

Google Analytics kullanımına ilişkin veri gizliliği kuralları

Weserland GmbH’nin internet sayfası, Google Inc.’in (“Google”) bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics ise; “Çerezler” olarak bilinen, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayan veri dosyalarıdır. Bu web sitesini nasıl kullandığınıza dair çerez tarafından üretilen bilgiler prensip olarak Google’ın ABD’deki sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu web sitesinde IP anonimleştirmesi etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerine veya Avrupa Ekonomik Alanı ile anlaşmalı ülkelere gönderilmeden önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusunda aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisi adına Google bu bilgileri kullanarak web sitesi kullanımınızı değerlendirerek web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturur ve web sitesi işletmecisine karşı olan internet kullanımı ve web sitesi kullanımı ile ilişkili diğer hizmetlerini yerine getirir.

Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan alınan IP adresi, Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını, tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarları içinde engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca çerezler tarafından üretilen ve web sitesi kullanımınızla ilişkili olan verilerin (IP adresiniz de dahil) Google tarafından kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini de engelleyebilirsiniz, bunun için şu bağlantıdan ilgili tarayıcı eklentisini indirmeli ve kurmalısınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Bu internet sayfası Google Analytics’i "_anonymizeIp()" uzantısı ile kullanır ve bu sayede IP adreslerini sadece kısaltılmış olarak işleyebilir, böylece IP adresinden gerçek kişilerin kimliği bulunamaz.

Google’ın geçerli diğer veri gizliliği kuralları hakkındaki bilgileri https://policies.google.com/privacy?hl=tr ve https://www.google.com/analytics/terms/tr.html altında bulabilirsiniz.

Veri işlenmesinin amacı: bu web sitesinin işletmecisi adına Google bu bilgileri kullanarak web sitesi kullanımınızı değerlendirerek web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturur ve web sitesi işletmecisine karşı olan internet kullanımı ve web sitesi kullanımı ile ilişkili diğer hizmetlerini yerine getirir.

Hukuki temel: Google Analytics’in kullanımı için hukuki temelimiz GDPR 6. madde 1. paragraf cümle 1 lit. a uyarınca sizin onayınızdır.

Alıcı / alıcı kategorileri: toplanan verilerin alıcısı Google’dır.

Üçüncü ülkelere iletim: avrupa Komisyonu uygunluk kararı ilkesi uyarınca kişisel veriler EU-US Privacy Shield kapsamında ABD’ye iletilir.

Veri depolama süresi: tarafımızca gönderilen ve çerezler,kullanıcı tanımlama (ö. kullanıcı kimliği) ya da reklam kimlikleri ile bağlantı kuran veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Depolama süresi dolan verilerin silinmesi otomatik olarak ayda bir gerçekleşir.

Google Analytics https://www.google.com/intl/tr/analytics/ bağlantısı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sosyal medya eklentilerinin kullanımı için veri koruma beyanı (beğen düğmesi yok)

Web sitemizde LinkedIn, Twitter ve XING sosyal ağlarından sözde sosyal eklentiler (“eklentiler”; yalnızca yönlendirme, “beğen” düğmesi yok) kullanılmaktadır.

Tarayıcınız, ilgili sosyal ağın sunucularına yalnızca eklentileri tıklayarak etkinleştirdiğinizde ve böylece veri aktarımına onay verdiğinizde doğrudan bir bağlantı kuracaktır. İlgili eklentinin içeriği doğrudan tarayıcınıza iletilir ve sayfaya entegre edilir. Eklenti daha sonra verileri (IP adresiniz dahil) sosyal ağa iletir. İlgili sosyal ağın eklentilerin yardımıyla topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bildiğimiz kadarıyla, ilgili sosyal ağlar, şu anda ve daha önce hangi web sitelerimize eriştiğiniz hakkında bilgi alır. Eklentileri entegre ederek, ilgili sosyal ağda bir profiliniz yoksa veya şu anda oturum açmadıysanız, ilgili sosyal ağlar, tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasına eriştiği bilgisini de alır. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızdan ilgili sosyal ağın (ayrıca ABD'de) bir sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Eklentilerle etkileşime girerseniz, ilgili bilgiler de doğrudan ilgili sosyal ağın sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bilgiler ayrıca ilgili sosyal ağda yayınlanır ve oradaki kişilerinize gösterilir.

Lütfen aşağıdakilerden veri koruma bilgilerine bakın:

LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php

XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn, Facebook veya XING sosyal ağları tarafından sağlanan sayfalarımıza hiçbir eklenti entegre edilmemiştir. Web sitemizde bu platformların operatörlerine kullanıcı verilerinin otomatik olarak aktarılması gerçekleşmez.

Sosyal düğmelerimiz, ağlar ve kullanıcılar arasında yalnızca kullanıcı bu düğmelerden birine aktif olarak tıkladığında doğrudan iletişim kurar.

Bir kullanıcı olarak, bu web sitesinin içeriğini, ağ operatörünün eksiksiz sörf profilleri oluşturmasına gerek kalmadan sosyal ağlarda yayınlayabilirsiniz.

 İletişim

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılması konusunda başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi alma, bloke etme, silme ve düzeltme istekleriniz ve verdiğiniz onayları iptal etmek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Social Media

984f500cf9de4519b02b354346eb72e0-facebook-icon-redes-sociales-by-vexels.png         logo_xing_rund_gruen-210x210.png         li.png

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.